producerat av xponent

Komiteen Pro Venezia Danmark

VENEZIA – gennem århundreder den mægtigste handels- og flådemagt mellem Europa og Orienten. Med sine mange uvurderlige kunst- og kulturskatte ophører Venezia aldrig med at fortrylle, men i stigende grad også med at bekymre. Et verdensarvssted, bygget i lagunen på lave sandbanker i Adriaterhavets tidevand, der konstant udsættes for trusler fra både naturen og mennesker. Indtil videre har Venezia trodset disse trusler.

For at hjælpe med restaurering og bevaring af kunstskatte står en række organisationer – både lokale og internationale – bag en række indsatser, koordineret af Comitati privati internazionali per la savaguardia di Venezia i samarbejde. Pro Venezia Danmark er en af dem. Komiteens primære formål er at virke for et dansk bidrag til bevarelse af de kulturelle værdier i Venezia, der uden indsats ved restaurering og bevaringsarbejder står i fare for forfald eller udslettelse. Med afsæt i det primære formål vil Komiteens bestræbelser i øvrigt være orienteret mod et dansk venetiansk kulturelt samarbejde med videre perspektiver, udstrakt til såvel den private som den offentlige sektor i Danmark og Italien. I disse sammenhænge vil kontakter og forhandlinger med de relevante autoriteter og institutioner i Venezia blive varetaget af Komiteen direkte med den pågældende myndighed.

I sit virke vil Komiteen holde nær kontakt med de bestræbelser, der med tilsvarende overordnede målsætninger udfoldes af komiteer og sammenslutninger i andre lande. Dette vil bl.a. ske gennem det samarbejde som er etableret under navnet ”Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia”. Komiteen vil i sit virke desuden arbejde for at kulturelle, studie- og uddannelsesmæssige aktiviteter vil blive tillagt høj prioritet.

Vores aktiviteter muliggøres af bidrag fra private, såvel som fra virksomheder og fonde.

 

Historik:

I efteråret 1966 led Venedig den værste oversvømmelse i mands minde. Ødelæggelserne rejste hurtigt et spørgsmål om Venedigs fremtid. Ville den gamle lagune by med alle dens minder og skatte synke til bunden af ​​havet som et sent Atlantis? En Pompeji på havbunden? Alarmklokkerne lød over hele den vestlige verden. Vandeksperter, arkitekter, konservatorer og mange andre eksperter begyndte at samles omkring Grand Canal for at se, hvad der skulle gøres. Efter det britiske initiativ blev der dannet omkring tredive Save-Venice-foreninger i forskellige lande, herunder Pro Venezia i Danmark, for at genoprette kunstskatte. Indsatsen, der stadig er i gang, finansieres næsten udelukkende med private donationer og fundraisers og koordineret af UNESCO i samarbejde med  Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia Di Venezia.